10 huhtikuuta 2016

Luento: Miten koira oppii?

Maaliskuun alkupuolella tuli käytyä ensimmäistä kertaa sitten ylä-asteen koiramaisella luennolla. Aiheena mikäs muukaan kuin koiran oppiminen. Sinällään ei hirveästi mitään uutta, lähinnä nimitykset asioille. Joita en varmasti muuten tule muistamaan ilman kurkkimista jostakin.Pahoittelut mahdollisista ajatusvirheistä tms., joku kirjoitti melkosen nopealla tahdilla ylös eikä muistanut varmaan puoliakaan ja kirjoittikin tämän ylös melko väsyneenä keskellä yötä. Korjatkaa jos korjattavaa.
• Oppimista tapahtuu jatkuvasti, hyvässä ja pahassa.
• Käytöksen taustalla aina jokin asia, joka käytöstä ylläpitää eli vahvistaa.
    » Saanut joskus pöydästä ruokaa, tulevaisuudessa aina tulee kerjäämään.
    » Ei tarvitse aina saada, riittää että on joskus/satunnaisesti saanut.
• Vastapainoisesti käytös lakkaa esiintymästä, jos ei sitä ylläpidä.

Sekundäärivahviste

• Kehusana, naksu tai muu signaali tai merkki, joka merkitsee koira onnistumisen hetken.
• Täsmällisesti ajoitettuna vahvistaa käytöstä.
    » tarkka, täsmällinen ja nopea.
• Kertoo, että palkkio on tulossa.

Primäärivahviste

• Palkkio, esim. nami, silitys, lelu tai leikki, joka seuraa sekundaarivahvisteesta.
• Palkkion laatu vaikuttaa käytökseen; kiihkeä, rauhallinen, hidas.
• Miten palkkaa määrittelee käytöksen laadun eli tuleeko käytöksestä esim. nopea tai rauhallinen.
    » Kiihtynyt palkkio, esim. lelu -> kiihtynyt käytös
    » Rauhallinen palkkio, esim. ruoka -> rauhallinen käytös
• Ihminen ei voi koiran puolesta päättää mikä on toimiva, koira päättää sen.
• Palkkion suunta vaikuttaa!
    » Jos palkka lentää aina eteen, alkaa edistämään.
    » Imuttamalla -> voi alkaa hyppimään kättä kohden.
• Palkkion vaihteleminen ja monipuolinen käyttö. Kokeile erilaisia!
• Parhaimman lelun voi antaa koiran päättää laittamalla leluja vierekkäin.
    » Ensimmäiseksi valittu mieleisin.
• Vahvisteväli sopivaksi!
    » Pieni vahvisteväli -> nopeaa palkkausta
    » Pitkä vahvisteväli -> hidasta palkkausta

Vahviste ja rankaisu

Positiiviinen vahviste  = Lisätään jotain koiralle miellyttävää esim. nami -> käytös lisääntyy.
Positiivinen rankaisu  = Poistetaan jotakin positiivista, esim. namin mahdollisuus -> käytös vähenee.
Positiivinen rankaisu = Lisätään jotakin negatiivista, esim. hihnan nykäisy -> käytös vähenee, mutta lisää ahdistusta.
Negatiivinen vahviste = Poistetaan negatiivinen asia, esim. hihna nykäisy -> käytös lisääntyy (helpotuksen tunne).

• Perusperiaate on se, että vahvisteet lisäävät käytöstä ja rankaisut vähentävät.
    » Rankaisu ja vahviste toimivat aina "pareina".


Klassinen ja operantti ehdollistaminen

• Ehdollistamisella tarkoitetaan mielleyhtymän syntymistä asioiden välille, jolloin saadaan aikaan oppimista.
• Voi tapahtua tahdosta riippumatta.

Klassinen ehdollistaminen
• Myös tahdosta riippumatonta ehdollistumista.
• Merkityksettömän ja merkityksellisen asian välille muodostuu mielleyhtymä, jolloin tämä mielleyhtymä synnyttää tahdosta riippumattoman reaktion.

- Ääni + ruoka = Positiivinen mielleyhtymä > kuolaa erittyy.
- Rokote + kipu = Negatiivinen mielleyhtymä > Pelko ja jännitys.

Operantti ehdollistaminen
• Operantilla ehdollistamisella tarkoitetaan tahdonalaista oppimista, jossa eläin oppii toiminnan seurauksesta.
• Koira saavuttaa toiminnallaan jonkin merkityksellisen asian, jolloin toiminnasta tulee merkityksellistä.
• Tehokasta, kun koira oivaltaa itse.

- Koira istuu > saa namin > toiminta kannattavaa, joten se lisääntyy.
- Koira hyppää tuolia vastaan > tuoli kaatuu > pelästyy > toiminta vähenee
- Tuijottaa jääkaapilla > annetaan namia > toiminta kannattavaa, joten kerjääminen lisääntyy.
- Remmirähjä > haukkuu koiralle, kohde poistuu > Lisää käytöstä, koska kohde poistuu.

Ajoitus

• Hetki, johon vahvste tarkalleen ajoittuu.
• Sekundäärivahvisteen ajoittamishetki koiran käytöksessä, jota vahvistetaan.
• Ajoitus sitä tärkeämää, mitä täsmällisempää käytöstä haluaa.
    » Täsmällisyys vaatii harjoittelua ihmiseltä.
• Ajoitus vaikee ihmiselle, usein myöhässä ja vahvistetaan väärää asiaa.
    » Ajoissa > edistyy.
    » Myöhässä > ei edisty.
• Aloituksen ja oppimisen kannalta positiivisen rankaisun käyttö perustelematonta, harvoin rankaisu osuu oikeaan hetkeen.

Kriteeri

• Think > plan > do it!
• Kriteeri = vaatimustaso eli tarkalleen se asia, mitä haluat vahvistaa.
• Kriteeri asetettu sopivaksi (pieniksi paloiksi), jolloin isompi mahdollisuus onnistua, kuin harppaamalla isoja askelia.
• 80% toistoista oikein, siirrytään vaikeampaan tasoon, jos halutaan muokata käytöstä.
• 100% toistoista oikein, vaikeampi muokata (pidempi matka).
    » Vino sivu -> 100% toistoista oikein > hankala saada suoraksi.
• Suunnittele koulutus niin, että on onnistumisen edellytykset.

Vahvistaminen

• Halutaan vahvistaa -> toimiva vahviste.
• Koulutettavan käytöksen täytyy olla koulutettavalle eläimelle mahdollinen.
• Keskity toivottuun käytökseen.
• erro kun tekee oikein, älä anna saavuttaa väärällä käytöksellä mitään, jos ei halua lisääntyvän.
• Epäonnistumisesta oppiminen on tärkeää: Mitä tehdä toisin? Miksei koulutus etene? Millä vahvistaa tai ei vahvista? Onko vahvistetiheys spiva? Onko kriteeri liian korkea?
• Jos koira tekee ei toivottua -> ei anneta tehdä.
• Suunnittele koulutuksen jaksottaminen: montako toistoa/sarja? Montako sarjaa?
• Ei voida vaatia samanlaista käytöstä erilaisessa/vaikeammassa häiriössä kuin helpossa häiriössä.

Käytöksen aikaansaaminen

Keinoja:

• Sheippaaminen
• Nappaaminen
• Houkuttelu eli imutus
• Ympäristön muokkaaminen/ rajaaminen
• Kohteiden käyttö
• Mallioppiminen

Koulutuksen runko

1. Käytöksen aikaansaaminen.
2. Alkuyleistys -> osaa kotona, voi tehdä muualla.
3. Vihjeen eli käskyn liittäminen -> kehonvihjeen häivyttäminen.
4. Latenssi -> aikaa vihjeen saamisesta käytökseen.
5. Ärsykekontrolli -> reagoi oikeaan käskyyn, ei istu kun sanotaan "tuoli"
6. Yleistäminen -> yleistä käytös niin moneen paikaan kuin tarve.
7. Häiriölle siedättäminen -> ohjaajalta tai ympäristöltä tuleva.
8. Kesto -> ensin kesto, sitten matka. Ei samaan aikaan!
9. Etäisyys.
10. Määrä.

• Ihanteellinen koulutuksen rakenne, joskin ei välttämättä aina mene tässä järjestyksessä.
• Ei saada 100% varmaksi, koska aina tulee yllättäviä tilanteita, joita ei ole osannut ottaa koulutuksessa huomioon.
• 20 eri paikaa, 20 eri häiriötä - aika hyvällä mallilla!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti